Library
Tripura Public Service Commission
Agartala
e-Library
Powered By: e-Granthalaya - A Digital Agenda for Automation and Networking of Government Libraries from NIC.
         

Catalog Search         Select Field :            Advance Search

About Library
Search

Browse Collection By
Recent News Items.
View All News Items
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अ राजपत्रित गट -ब पर्व परीक्षा - २०१९ जाहिरात क्रमांक ०१/२०१९ . महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अ राजपत्रित गट -ब पर्व परीक्षा - २०१९ जाहिरात क्रमांक ०१/२०१९; - Friday, January 11, 2019 .

६९ टक्के उमेदवारांच्या मनात केवळ एम.पी.एस.सी.चे . ६९ टक्के उमेदवारांच्या मनात केवळ एम.पी.एस.सी.च; - Friday, January 11, 2019 .

पी.एस.आय. परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या त्या उमेदवाराचा निर्णय प्रलंबित . पी.एस.आय. परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या त्या उमेदवाराचा निर्णय प्रलंबित; - Friday, January 11, 2019 .

मेगा भरती ऐवजी ५५५ पदे . मेगा भरती ऐवजी ५५५ पदे; - Thursday, January 10, 2019 .

एम.पी.एस.सी च्या जागा पूर्व परीक्षेसाठी कमी . एम.पी.एस.सी च्या जागा पूर्व परीक्षेसाठी कमी; - Thursday, January 10, 2019 .

मंत्रालयात स्टंटबाजी . मंत्रालयात स्टंटबाजी; - Tuesday, January 8, 2019 .

निवड होऊनही नियुक्ती नाहीच . निवड होऊनही नियुक्ती नाहीच; - Tuesday, January 8, 2019 .

राज्यसेवेच्या कर सहाय्यक पदासाठी निवड झालेले उमेदवार हवालदिल . राज्यसेवेच्या कर सहाय्यक पदासाठी निवड झालेले उमेदवार हवालदिल; - Tuesday, January 8, 2019 .

निवड होऊनही नियक्ती नाही . निवड होऊनही नियक्ती नाही; - Tuesday, January 8, 2019 .

राज्य्सेवेसाठी दुप्पट अर्ज . राज्य्सेवेसाठी दुप्पट अर्ज; - Monday, January 7, 2019 .

सी - सँट परीक्षा मुळे बाधित विद्यार्थांना सवलत द्यावी . सी - सँट परीक्षा मुळे बाधित विद्यार्थांना सवलत द्यावी; - Monday, January 7, 2019 .

उमेदवारांची चाचणी काटेकोरपणेच . उमेदवारांची चाचणी काटेकोरपणेच; - Wednesday, January 2, 2019 .

दुय्यम निबंधकांची स्पर्धा परीक्षाद्वारे भरती करण्यास अडचणी . दुय्यम निबंधकांची स्पर्धा परीक्षाद्वारे भरती करण्यास अडचणी; - Wednesday, January 2, 2019 .

जागांच्या आकडयांमध्ये घोळ एमपीएससी कडून महिना भरता तीनदा जाहिरात देऊनही तफावत . जागांच्या आकडयांमध्ये घोळ एमपीएससी कडून महिना भरता तीनदा जाहिरात देऊनही तफावत; - Tuesday, January 1, 2019 .

मंत्रालयात कर्माचार्यांची काठावर हजेरी नाही . मंत्रालयात कर्माचार्यांची काठावर हजेरी नाही; - Tuesday, January 1, 2019 .

माहिती अवलोकन दिनाबाबत शासकीय कार्यालये अनभिज्ञ . माहिती अवलोकन दिनाबाबत शासकीय कार्यालये अनभिज्ञ; - Monday, December 31, 2018 .

महापरीक्षा पोर्टलचा गोंधळ चव्हाट्यावर . महापरीक्षा पोर्टलचा गोंधळ चव्हाट्यावर; - Monday, December 31, 2018 .

राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा पद संख्येत वाढ . राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा पद संख्येत वाढ; - Sunday, December 30, 2018 .

जानेवारी पासून प्रलंबित दस्ताची नोंदणी नाही ? . जानेवारी पासून प्रलंबित दस्ताची नोंदणी नाही ?; - Sunday, December 30, 2018 .

प्रोफाईल आदयावती करण्यास मुभा . प्रोफाईल आदयावती करण्यास मुभा; - Sunday, December 30, 2018 .

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा मराठा समाजाच्या जागा वाढल्या . महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा मराठा समाजाच्या जागा वाढल्या; - Sunday, December 30, 2018 .

राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा पद संख्येत वाढ . राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा पद संख्येत वाढ; - Sunday, December 30, 2018 .

स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थांना प्रोफाईल मध्ये बदल करण्याची मुभा . स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थांना प्रोफाईल मध्ये बदल करण्याची मुभा; - Sunday, December 30, 2018 .

पाच दिवसांचा आठवडा कठीणच . पाच दिवसांचा आठवडा कठीणच; - Sunday, December 30, 2018 .

एक लाख कर्मचार्यांना अखेर मिळाला न्याय . एक लाख कर्मचार्यांना अखेर मिळाला न्याय; - Sunday, December 30, 2018 .

एमपीएससी त अनाथांना आरक्षण . एमपीएससी त अनाथांना आरक्षण; - Thursday, December 27, 2018 .

बायोमेट्रिक प्रणाली राज्यभरात यशस्वी . बायोमेट्रिक प्रणाली राज्यभरात यशस्वी; - Thursday, December 27, 2018 .

एमपीएससी चा निकाल वर्षभरानंतरही प्रलंबित . एमपीएससी चा निकाल वर्षभरानंतरही प्रलंबित; - Tuesday, December 25, 2018 .

वयोमर्यादेत बदलाचा विचार नाही . वयोमर्यादेत बदलाचा विचार नाही; - Tuesday, December 25, 2018 .

सरकारी कर्मचारीयांना ४ ते १४ हजारांची मिळणार वेतनवाढ . सरकारी कर्मचारीयांना ४ ते १४ हजारांची मिळणार वेतनवाढ; - Tuesday, December 25, 2018 .

एमपीएससी च्या सर्व परीक्षांना बायोमेट्रिक हजेरी . एमपीएससी च्या सर्व परीक्षांना बायोमेट्रिक हजेरी; - Tuesday, December 25, 2018 .

एमपीएससीच्या परीक्षेला १७२५ उमेदवारांची दांडी . एमपीएससीच्या परीक्षेला १७२५ उमेदवारांची दांडी; - Monday, December 24, 2018 .

खुल्या नियुक्त्यांना आणखी कात्री . खुल्या नियुक्त्यांना आणखी कात्री; - Friday, December 21, 2018 .

मालोआ: निविदा सूचना क्रमांक ६/२०१८ . मालोआ: निविदा सूचना क्रमांक ६/२०१८; - Friday, December 21, 2018 .

राज्यसेवेच्या जागा वाढल्याने विद्यार्थाना दिलासा . राज्यसेवेच्या जागा वाढल्याने विद्यार्थाना दिलासा; - Friday, December 21, 2018 .

समांतर आरक्षणाचा संभ्रमात . समांतर आरक्षणाचा संभ्रमात; - Friday, December 21, 2018 .

खुल्या प्रवर्गातील महिलांचे समांतर आरक्षण सर्वासाठी खुले . खुल्या प्रवर्गातील महिलांचे समांतर आरक्षण सर्वासाठी खुले; - Thursday, December 20, 2018 .

पोलिस दलातील परीक्षेत पात्र ठरूनही ११९ उमेदवारांची निवड प्रलंबित . पोलिस दलातील परीक्षेत पात्र ठरूनही ११९ उमेदवारांची निवड प्रलंबित; - Thursday, December 20, 2018 .

नवीन कायद्यांतर्गत २३ जानेवारी पर्यन्त कोणाचीही नियक्ती करणार नाही . नवीन कायद्यांतर्गत २३ जानेवारी पर्यन्त कोणाचीही नियक्ती करणार नाही; - Thursday, December 20, 2018 .

निकालापर्यंत नियुक्त्या नाहीत . निकालापर्यंत नियुक्त्या नाहीत; - Thursday, December 20, 2018 .

मेगा भरतीत तूर्त नियुक्त्या नाहीत . मेगा भरतीत तूर्त नियुक्त्या नाहीत; - Thursday, December 20, 2018 .

सेवानिवृत्त कर्मचारीयांनाही सहावा वेतन आयोग . सेवानिवृत्त कर्मचारीयांनाही सहावा वेतन आयोग; - Thursday, December 20, 2018 .

पीएसआय साठी शारीरिक चाचणी वेळापत्रक जाहीर . पीएसआय साठी शारीरिक चाचणी वेळापत्रक जाहीर; - Wednesday, December 19, 2018 .

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा निकाल जाहीर . राज्यसेवा मुख्य परीक्षा निकाल जाहीर; - Wednesday, December 19, 2018 .

शासकीय कर्मचारी पदोन्नती परीक्षा लांबणीवर . शासकीय कर्मचारी पदोन्नती परीक्षा लांबणीवर; - Tuesday, December 18, 2018 .

आरटीओच्या आणखी १६ आधीकारीयावर निलंबनाची कारवाई . आरटीओच्या आणखी १६ आधीकारीयावर निलंबनाची कारवाई; - Tuesday, December 18, 2018 .

एमपीएससी मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर . एमपीएससी मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर; - Tuesday, December 18, 2018 .

राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर ४२५ उमेदवार मुलाखतीस पात्र . राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर ४२५ उमेदवार मुलाखतीस पात्र; - Tuesday, December 18, 2018 .

राज्य लोकसेवा परीक्षेला बसणाऱ्याना दिलासा . राज्य लोकसेवा परीक्षेला बसणाऱ्याना दिलासा; - Tuesday, December 18, 2018 .

एमपीएससी परीक्षेत अनाथांना आरक्षणाचा लाभ . एमपीएससी परीक्षेत अनाथांना आरक्षणाचा लाभ; - Monday, December 17, 2018 .

Processing! Please wait....

About LibraryThe Library of Tripura Public Service Commission, the knowledge hub of the Commission provides comprehensive access to books, journals, reports, surveys covering diverse disciplines. The library of Tripura Public Service Commission is one of finest research libraries in Tripura with an excellent collection of over 15,000 books covering the universe of Knowledge. The library also has a number of reports, databases and bound volumes of old Journals. The Librarys resources are extensively used by the Commission and other external users after prior permission from the authority.

The library has a Special Collection Development namely ‘Permanent Record Cell’ where all the old files and documents are archived digitally. ‘Permanent Record Cell’ has been introduced in the Library as an extension service to keep all the files in digital form. In total 5000 files are so far archived in this cell as permanent records which are are kept scientifically and securely.


1. To procure, organise and disseminate information in different formats;
2. To support and promote the use of rich and diverse collection among the users;
3. To preserve and house the collection for posterity;
4. To preserve the important documents for ready reference;
5. To fulfil the need of the users by providing the documents and information of different topics.


The provision for constitution of Public Service Commission was first incorporated under Article 96C of the Government of India Act,1919. Thereafter in 1923 ‘Lee Commission’ was constituted for the purpose of formulating the principles/terms and conditions of Public Service Commission. Subsequently, as per recommendations of the ‘Lee Commission’ Federal Public Service Commission was established in India for the first time, on 1st October, 1926. Lee Commission also recommended for establishment of Provincial Public Service Commissions
Tripura got her statehood on 21st January,1972 and Tripura Public Service Commission was established on 30th October, 1972, under the provisions of Article 315 of the Constitution of India. Sri G.P.Bagchi was the first Chairman and Sri I. K. Roy was the first Member of the Tripura Public Service Commission. The Commissions Library is, at present, located at the old Assembly House of Tripura, at Akhaura Road, Agartala.

WORK ACTIVITIES OF THE SUB SECTIONS OF THE LIBRARY OF TPSC

1. Administrative Sub Section:
Acquisition of books, journals and documents for the use of the Commission as well as the other Govt. departments as and when required.
2. Circulation Sub Section:
Circulation of reference books, journals, old question papers and official documents as and when required by the Commission, general candidates and other Govt. departments. Every day, large no of candidates, appearing for different competitive examinations are visiting the TPSC library for collecting the question papers and other related information. The Library of this Commission is providing the question papers and other documents to the user community without losing the time of the users to meet the user needs by and large. The library of the Commission circulates the books and related journals to the Hon’ble Members of the Commission and staff of the Commission’s secretariat. Besides this, daily 50 to 60 no of candidates visit the library of TPSC for collecting the old question papers.
3. Stack Sub Section:
Preservation of books and journals for easy access.
4. Reference Sub Section:
TPSC library has a wide collection of reference books.Total no of Reference books of the reference Section is 15, 000. This section has a special collection of books as mentioned below:
i. Tripura Corner:
A special collection of books related with Tripura. The Library of TPSC continuously trying to equip it with the books written by the authors of Tripura, books published from Tripura, books related with the Historical, Cultural and Geographical aspects of Tripura.
ii. Service matter books collection:
This type of Collection development is only single one in Tripura. TPSC library constantly trying to improve this books collection to help the Govt. employees, working under Govt. of Tripura by providing related information and as when required.
iii. Books on General knowledge and Current affairs:
For tuning up with the current events and general knowledge, the library is consistently trying to collect the up to date books, journals and important Govt. documents such as notifications, memo, office orders etc related with the different Govt. departments of Tripura.
5. Journal Sub Section:
TPSC Library has a wide collection of Journals of National level and state level, Law journals, Tripura Gazette, India Gazette, Journal related with current affairs.
6. Data entry Section:
The Commission’s Library has started the process of digitization which is now running successfully running. In comparison to other Libraries of Tripura, TPSC library is doing the digitization process more economically and scientifically. As a result, a wide digital collection is gradually developing in the library of TPSC.
7. Permanent Record Cell:
One separate cell namely ‘Permanent Record Cell’ has been opened in the Library as an extension service. In total 5000 files are so far archived in this cell as permanent records and are kept scientifically and securely.

8. Old Question Paper Archive Section:
For creating awareness regarding scheduled and Non- scheduled examinations conducted by TPSC, the Commission decided to circulate the copy of the old question papers to the candidates. The library of TPSC collects, preserves and circulates the old question papers to the candidates for their awareness of examination systems of TPSC.
9. Technical Sub- section:
This section performs the duties like classifications, cataloguing (manual) of books and journals. Technical section of the TPSC library also implemented the software DSPACE for permanent record keeping which is also first time time in Tripura.
10. Digital Processing Unit:
For digitisation of the documents, a studio with high resolution camera is installed. After taking the snap shot, the image is turned in to PDF file and stored in the particular location of the computer. This project is first in Tripura also implemented for digital preservation of the documents without hampering the hard copy .Contact Details


Library

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Agartala

Akhaura Road

Agartala

Tripura

Email: saumen[dot]datt[at]gmail[dot]com


LIBRARY STATISTICS

Total TitlesHoldingsMembersCopies Issued
38554912223
    
   
MEMBER LOGIN

Select Library for Login and Search

Login With:
Member No
Password
Enter the code shown above


X